ความเป็นมาของที่นี่....
          ....ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ก็ทำให้บรรดาจดหมาย จุลสาร แผ่นพับ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ชาวลูกคิด พ.ธ. เหลือเป็นเพียงความทรงจำ และมีการปรับตัวมาเป็น "เว็บไซต์" ซึ่งหลังจาก lukkid.net ได้เปิดตัวให้บริการชาวลูกคิด พ.ธ. มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น (ปัจจุบันปิดเว็บไปแล้ว) ก็เป็นโอกาสให้ "กลุ่มลูกคิดขี้เมา" (ชาวลูกคิดที่ชอบการสังสรรค์) จะทำสิ่งดีๆมีประโยชน์กันบ้าง ...

          นับตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2549 ลูกคิดขี้เมาดอทคอม ก็เริ่มต้นขึ้น เพื่อเป็นช่องทาง สนทนา แลกเปลี่ยน ข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง ของชาวลูกคิด พ.ธ. โดยที่กลุ่มลูกคิดขี้เมาได้พยายามปรับปรุง ตามความเห็นของพี่น้องลูกคิด พ.ธ. จนได้มาซึ่งเว็บไซต์ที่อบอุ่นเป็นกันเอง   lukkid.pantown.com

          4 สิงหาคม 2550 ก็ได้เริ่มจด Domain Name และพัฒนาเว็บไซต์ตามความสามารถที่เรามี lukkidthai.com หรือ ลูกคิดไทยดอทคอม     ในระยะแรกๆ ก็มีการใช้เป็นบรรยากาศของ "ร้านกาแฟ" หรือ "มุมเล่า" เพื่อสังสรรค์ พูดคุย เฮฮา กันตามอัธยาศัย....

          ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพูดคุยผ่านโซเชียลมีเดีย มีสื่อที่ทันสมัยมากขึ้น ... เว็บไซต์แห่งนี้จึงลดบทบาท เป็นเพียง Gallery บันทึกความทรงจำ เก็บบันทึกข้อมูลความรู้ เท่านั้น และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็น LUKKID.COM หรือ ลูกคิดดอทคอม

          ทีมงาน ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ... LUKKID.COM หากมีข้อเสนอแนะใดๆ โปรดอย่าลังเลใจที่จะแจ้ง ทีมงานลูกคิดดอทคอม

Memory of TCC Abacus Member